Farmaceutisk tjänst- redan i mål?

Försöksverksamheten med inhalationsvägledning startade i mars och ska pågå fram till mitten av juni. Men redan nu har vi nått målet med 5 000 genomförda tjänster. Vi ser också ett stort behov av den här insatsen.

 

”Den äldre damen med Buventol Easyhaler som besöker apoteket har använt läkemedlet länge och ser sig som en van användare. Men hon visar gärna upp hur hon hanterar sin inhalator för mig på apoteket. Inhalatorn har hon i sin väska utan skydd för munstycket för ”att det ska gå snabbare att komma åt”. Innan inhalation skakar hon visserligen inhalatorn men håller den snett upp och ner och missar därefter att mata fram dosen. Istället trycker hon ner samtidigt som hon inhalerar. Eftersom hon inte andades ut innan så blir inandningen inte så kraftig som skulle behövas. Om hon överhuvudtaget får i sig något läkemedel så kan det inte vara rätt dos med en sådan hantering.”

Hälften får en ”korrigering”

Ovanstående berättelse handlar om en av alla de kunder som erbjudits tjänsten inhalationsvägledning på ett av de 150 apotek som deltar i försöksverksamheten. I knappt hälften av fallen så kan farmaceuten konstatera att kunden gör rätt när denne får demonstrera sin inhalationsteknik. Men för den andra halvan – fram till idag över 2 500 kunder – behöver farmaceuten ge konkreta råd eller tips eftersom något inte görs optimalt. När en sådan här försöksverksamhet startar är det svårt att förutse hur många som vill ha tjänsten och vi hade målet på 5 000 tjänster efter försökets slut. Nu har vi redan nått det och det är även fler som behöver en ”korrigering” än vad vi trodde.

Nöjda, trygga och duktiga farmaceuter

Den stora insatsen görs av farmaceuterna på försöksapoteken. De har lagt ner tid på utbildning och praktisk träning samt tagit tid i kundmötet att fråga kunden om denne inte kan tänka sig att visa hur en inhalation går till. Vi i arbetsgruppen får samtidigt goda betyg för den utbildning och övrigt material som vi har tagit fram. När vi frågar farmaceuterna om hur de ser på nyttan med tjänsten är de mycket positiva. Tjänsten innebär också en ökad arbetsglädje, att farmaceuten kan använda sin farmaceutiska kompetens och att den stärker rollen som farmaceut.

Mer utvärdering ska göras

Än så länge har vi bara preliminära uppgifter och fler enkäter och observationer ska genomföras för att få en så bra bild som möjligt av tjänsten. Närmare uppgifter om vilka fel som farmaceuterna avhjälper kommer sammanställas efter försökets slut. Vi planerar även för en genomlysning av vad forskningslitteraturen säger om de långsiktiga effekterna av att identifiera och avhjälpa problem på apotek. Allt detta blir sedan ett underlag för TLV och oss i det fortsatta arbetet i policylabbet. Nu återstår nästan hälften av försökstiden vilket gör att ännu fler kunder kommer få hjälp innan vi avslutar för denna gång. Men vi hoppas på att få möjligheter till fortsättning så att vi kan hjälpa ännu fler. Dessutom startar vi i höst nästa försök med en tjänst som vi kallar Apotekens Läkemedelssamtal. Det är först när vi har etablerat farmaceutiska tjänster som en naturlig del av verksamheten på apotek som vi verkligen har gått i mål.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.