Regeringen vill inte att farmaceuter vaccinerar

I början av december skickade Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter ett brev till regeringen där vi påtalade hur farmaceuterna och apoteken kan bidra till massvaccineringen mot Covid-19. Nu har Socialminister Lena Hallengren svarat oss att regeringen i nuläget inte avser ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram de regeländringar som skulle krävas. Skälet är att regionerna inte ser ett behov utöver det som redan tillgodoses med den utökning av ordinationsrätten till fler sjuksköterskor som Socialstyrelsen genomfört. Hallengren betonar att vaccinering är en komplex verksamhet, att det kräver journalföring och att det finns risk för biverkningar som svårare allergiska reaktioner.

– Vi är givetvis medvetna om de utmaningar som finns runt vaccination, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening. Vi har dock, genom myndighetskontakter och internationella kontakter, skapat oss en bra bild av hur vi skulle kunna genomföra vaccinationer på ett patientsäkert sätt i Sverige, och det är utifrån den kunskapen vi kommer med vårt förslag. Vi delar gärna med oss av mer detaljer kring detta.

Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter vill betona att förslaget är långsiktigt. I flera andra länder deltar apoteken redan idag i de nationella vaccinationsprogrammen. Det är rimligt att anta att vi i Sverige kommer att behöva vaccinera betydligt fler framöver, än vi gör idag. Då behövs en långsiktighet i hur vaccinationsverksamheten organiseras på ett effektivt sätt i samhället.

– Regionerna vaccinerar just nu så många som möjligt så snabbt som möjligt, och det kräver naturligtvis ett stort fokus. På lång sikt tror vi dock att det vore klokt att nyttja den kompetens som finns hos farmaceuter för att öka hälso- och sjukvårdens vaccinationskapacitet, och vi vill gärna fortsätta dialogen om det, säger Sandra Jonsson, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

 

För mer information kontakta

Johan Waller, VD Sverige Apoteksförening
+46702391606