Rekommendation hur apotek kan minska smittspridning

Sveriges Apoteksförening har tagit fram en branschgemensam rekommendation hur apotek bör agera för att minska smittspridning. Det är både rekommenderad information till kunder samt hur apoteken själva bör agera för att minska spridning.

–      De flesta apotek har redan liknande information på plats riktade till kunder och personal men nu finns även en branschgemensam miniminivå säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Sedan tidigare ska apoteken följa det branschgemensamma dokumentet ”God apotekssed” (Good Pharmacy Practice, GPP). Där framgår att antalet förpackningar av ett och samma läkemedel som säljs vid ett tillfälle ska begränsas utifrån vad som en rimlig förbrukning för en privatperson.

– Detta är extra viktigt att komma ihåg nu när det uppstår vissa förseningar i leveranser till apotek och vi ser tendenser till att människor hamstrar både receptfria läkemedel och receptbelagda läkemedel avslutar Johan Wallér.

Läs hela rekommendationen här.

För ytterligare information kontakta

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

0702391606

eller

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

070-5082741

One comment on “Rekommendation hur apotek kan minska smittspridning

Comments are closed.