Remissvar angående ansökan om dispens för temporär behörighet

Sveriges apoteksförening har skrivit ett remissvar till Läkemedelsverket angående dispens för temporär behörighet att färdigställa receptexpeditioner för apotekarstudenter. Läs remissvaret här.