Remissvar angående föreskrifter om licenser om lagerberedningar

Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket angående föreskrifter om licenser (LVFS 2008:1) och Läkemedelsverkets föreskrift om lagerberedningar (HSLF-FS 2016:5). Läs remissvaret här.