Remissvar: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”

Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

Läs hela remissvaret här