Remissvar Läkemedelsverkets förslag på nya receptföreskrifter

Apoteksföreningen har lämnat svar på Läkemedelsverkets förslag på nya föreskrifter om

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:XX) samt förslag till ändring av nuvarande föreskrifter (HSLF-FS 2016:34 och LVFS 2009:9). Läs remissvaret här.