Remissvar om förbättrad patientsäkerhet vid generiskt utbyte

Sveriges Apoteksförening har svarat på remiss angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs  remissvaret här.