Remissvar om kostnadsfria läkemedel för barn

Apoteksföreningen har svarat på remiss om kostnadsfria läkemedel för barn. Läs remissvaret här.