Remissvar om nya föreskrifter utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Apoteksföreningen har svarat på remiss om förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Läs remissvaret här.