Remissvar om smittskyddsläkemedel

Sveriges apoteksförening har svarat på remiss angående kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. Läs hela remissvaret här.