Remissvar på förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

Apoteksföreningens sammanfattade synpunkter på förslaget om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel:

  • En ökning av antalet begränsningar kräver bättre stöd till vård och apotek från eHälsomyndigheten
  • Begränsningar måste vara tydliga och enkla för apotek att kontrollera
  • Att förskrivarkod finns på rekvisitionen är en förutsättning för apotekens möjlighet attkontrollera behörighet men samtidigt finns det begränsningar i vårdens möjligheter att angeuppgifterna i beställningssystemen vilket kommer leda till problem
  • Att det i sjukvården idag är en läkemedelsansvarig sjuksköterska som står för beställningar avläkemedel gör att föreskriften inte fungerar med normala rutiner
  • Vad som menas med Specialiserad psykiatrisk vård behöver förtydligas
  • För patienter som tillfälligt vårdas på annan ort eller klinik kommer det vara svårt attsäkerställa tillgång till behandlingen

Läs hela remissvaret här.