Remissvar på nationella läkemedelslistan

Apoteksföreningen har svarat på remiss angående Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Läs remissvaret här.