Remissvar på SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Idag har Apoteksföreningen lämnat in sitt remissvar till socialdepartementet på apoteksmarknadsutredningens betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Branschföreningen är positivt inställd till flera av utredningens förslag, men det finns också förslag som föreningen är kritisk emot.

-Förändringar i 24 – timmars regeln och införande av returrätt av läkemedel är några förslag som vi länge har efterfrågat från branschen. Vi är också mycket positiva till utredningens förslag om farmaceutisk tjänst säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Förslag som branschen ser problem med handlar framför allt om att detaljstyra verksamhet på ett kontraproduktivt sätt. Dessutom råder en stor farmaceutbrist och flera av förslagen blir därför mycket svåra att genomföra utan att de ger andra oönskade konsekvenser för både apotekens kunder och anställda.

-Jag ställer mig framför allt kritisk till förslaget om att enbart farmaceuter ska ingå i de flesta av recepthanteringens moment. Farmaceuter ska inte låsas fast i enskilda moment där de kanske inte för tillfället gör störst nytta, rätt kompetens ska utföra rätt uppgift avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

Läs hela remissvaret här: Apoteksföreningens remissvar SOU 2017-15