Remissvar på TLV:s rapport om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Sveriges Apoteksförening har tagit fram ett remissvar på TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice (S2020/04834/FS)

Se remissvaret här.