Remissvar på utredningen Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

Sveriges Apoteksförening har skrivit ett remissvar på utredningen ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd”. Läs hela svaret här.