Remissvar reviderat Avloppsdirektiv

 

Sveriges Apoteksförening har valt att lämna in remissvar angående EU:s revidering av Avloppsdirektiv då vi ser att förslag kan komma att påverka apoteksbranschen.  Apoteken stödjer förslaget att förorenaren betalar och tycker att det är en lämplig modell för att minska skadliga effekter av ämnen och substanser som vi människor släpper ut. För oss är det dock av stor vikt att apoteken inte inkluderas i begreppet producent eller distributör, vilka läkemedel som säljs på den svenska marknaden avgörs av läkemedelsföretagen och Läkemedelsverket.

Läs hela remissvaret här