Remissvar till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation från tredjeland

Apoteksföreningen har svarat på Socialstyrelsens remiss angående föreskrifter om legitimation. Läs hela remissvaret här.