Remissvar utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Apoteksföreningens remissvar om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. Läs hela remissvaret här.