Resa i apoteksvärlden

Nu är sommaren här och i vanliga fall skulle säkert flera av oss vara i färd med att förbereda oss för semesterresor till andra länder. I år blir det likt förra året troligtvis en ”hemester” som står på programmet. Men vi kan resa längre i fantasin. Häng med ut i apoteksvärlden!

 

Om ni liksom jag brukar passa på att besöka ett apotek när ni är utomlands vet ni att de ofta skiljer sig rätt mycket mot de svenska apoteken. Utbudet i egenvården kan variera mycket med allt från lunchmat, mobilladdare och chips till dyra exklusiva parfymer. Är man vad vid välordnade svenska butikshyllor kan trånga gångar med ett överflöd av produkter utan någon som helst ordning ge ett oseriöst intryck. Men även bakom kulisserna skiljer det sig mycket mellan länderna.

Skråväsende och internationella kedjor

I de flesta västeuropeiska länder är det vanligt att det endast är apotekare som får äga apotek. Oftast är det också endast möjligt att äga ett mindre antal vilket gör att det inte finns några apotekskedjor. I Sverige däremot är det tillåtet med andra ägare och även apotekskedjor. Även i Norge, Storbritannien, USA, Australien och flera länder i Östeuropa är det vanligt med större kedjor. I länder med begränsningar i ägandet finns det ofta en professions- eller apoteksförening som står för mycket av det som myndigheter gör i Sverige. T.ex. kan du behöva få medlemskap för att få kalla dig apotekare. Det kan vara branschföreningen som tar fram riktlinjer som i Sverige finns i föreskrifter, certifierar utbildningar, är IT-leverantör eller sköter om löneutbetalningarna för alla apotek. I Sverige är det fritt fram att öppna ett apotek var du vill men i flera andra länder finns det regler för hur många apotek som får finnas i ett visst område.

Endast Sverige svenska receptarier har

Sverige är unikt i och med att vi har två universitetsutbildningar inom farmaceutområdet – receptarie och apotekare. Men det betyder inte att det vimlar av apotekare på apotek i andra länder. Oftast är det snarare en assistent eller en apotekstekniker som du möter på ett apotek – apotekaren kan mycket väl sitta på kontoret. Det kan i många fall vara andra yrkeskategorier som utför arbete som i Sverige endast utförs av farmaceuter som att expediera recept. I Danmark finns farmakonomer som likt svenska apotekstekniker har en yrkeshögskoleutbildning. Den är dock mer inriktad på receptexpedition och misstas därför ibland för att motsvara en svensk receptarieexamen. Tack vare receptarierna ligger Sverige i topp sett till utbildningsnivåerna på apoteken.

Tillhandahålla alla läkemedel?

I Sverige är vi vana att alla godkända läkemedel kan hämtas på apotek efter att de förskrivits på recept. Men det är faktiskt också ett undantag. Det är vanligare att vissa läkemedel istället tillhandahålls på annat sätt. I Danmark är det, sett till värde, bara en tredjedel av läkemedlen som lämnas ut via apotek – resten går via framförallt sjukhusen. Det är dyra läkemedel och mer avancerade terapier som istället för att skrivas på recept i mycket större utsträckning distribueras direkt från vården i många länder.

Prissättning, ersättningssystem och förmån

När det gäller prissättning på läkemedel skiljer sig Sverige återigen från mängden då vi tillämpar värdebaserad prissättning. Vanligast är annars det som kallas referensprissättning (dvs. att man jämför med vad ett läkemedel kostar i andra länder) samt att vissa läkemedel upphandlas. Det är också vanligt med hemliga rabatter. Det är relativt vanligt att apoteken ersätts genom en handelsmarginal på samma sätt som i Sverige men den är ofta mer komplicerad med olika typer av extra bidrag och avgifter och kan ibland omförhandlas i efterhand beroende på hur det går för apoteken. Förmånssystemen är i Europa ofta statliga även om försäkringslösningar också finns – vilket är det vanligaste i USA. Förmånssystemen är ofta komplicerade med olika förmån för grupper som äldre och gravida eller för olika läkemedel. Generiskt utbyte är vanligt förekommande men sällan så hårt styrt som i Sverige även om Danmark har ett liknande system. I flera länder är även receptfria läkemedel prisreglerade från myndigheterna, t.ex. Danmark och Finland. Överlag är det mycket svårt att bedöma lönsamheten för apotek i olika länder eftersom ersättningssystemen ser så olika ut.

E-handel – konstigt och suspekt

Under pandemin tog e-handeln i Sverige ett rejält kliv framåt och även i många andra länder upptäcktes fördelarna. Men generellt är det ovanligt med e-handel på det sätt som vi tänker oss i Sverige. Det ses snarare som oseriös verksamhet och många gånger sätts likhetstecken mellan e-handel och illegal försäljning av läkemedel. Till viss del beror det på att konservativa apoteksföreningar motarbetar utvecklingen men Sverige har en stor fördel i och med en e-handlande befolkning och nationella system för e-recept. Men även i våra närmsta grannländer är e-handel begränsad till att den alltid måste ske från ett ”vanligt” apotek och med hårda krav på distributionen så att det inte är praktiskt möjligt med hemleverans.

Farmaceutiska tjänster, vaccination och integration i vården

Ett område där Sverige skiljer ut sig i negativ bemärkelse är vilka tjänster som utförs. Under det senaste året har många länder tagit stora kliv framåt när det gäller möjligheten för farmaceuter att vaccinera. Att samhället betalar ersättning till apoteken för att de utför farmaceutiska tjänster förekommer i de flesta länder runt omkring oss. Farmaceutsortiment och att farmaceuter kan re-förskriva (förnya) recept ökar också. I många länder stärker apoteken sin plats i vården men förhoppningsvis kan även vi i Sverige snart vara där.

Gemensamma utmaningar

Trots alla skillnader är det ändå många gånger samma problem och utmaningar som apoteken brottas med. Lönsamheten pressas på många håll, möjligheten att utveckla farmaceutiska tjänster är begränsad och farmaceuters kompetens tas inte tillvara på det sätt den borde. Bara jämfört med våra nordiska länder – där Finland och Danmark har apotekarägda apotek och Norge och Sverige kedjor, där Danmark och Sverige generiskt utbyte, Norge ”trinnpriser” och Finland priskorridorer osv. så har vi förvånansvärt mycket gemensamt när jag träffar mina nordiska kollegor. Även om vårt fokus är på svenska apotek så är det internationella samarbetet viktigt då man lär sig nya saker hela tiden och får nya infallsvinklar. Så när det är möjligt att resa igen – passa på att besöka ett apotek i ett annat land!

 

Glad Sommar!

 

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.