Returrätt av kylförvarade läkemedel ökar tillgängligheten till läkemedel

Idag meddelande regeringen att man ger Läkemedelsverket i uppdrag att utreda returrätt av läkemedel som måste förvaras i kylt på apotek.

– Mycket glädjande att regeringen ger Läkemedelsverket detta uppdrag. Det är en avgörande fråga för att apotek ska kunna hålla flera viktiga läkemedel i lager säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

För snart två år sedan infördes ny lagstiftning inom apotekområdet. Bland annat fick läkemedelsdistributörerna ansvaret för den så kallade 24 timmar-regeln som innebär att apotek ska kunna expediera beställda läkemedel inom ett dygn. Dessutom möjliggjordes för apoteken att returnera läkemedel som inte hämtats ut av patienter. Den nya lagen syftade till att öka möjligheten för apotek att hålla läkemedel i lager. Men regeringen exkluderade kylvaror från returrätten vilket medförde att apoteken inte har kunnat öka tillgängligheten i den grad som annars är möjlig.

En stor del av de läkemedel som säljs på apotek är förhållandevis billiga och finns nästan alltid inne när kunden kommer. Men alla apoteken har också skyldighet att expediera läkemedel som bara säljs i några få exemplar och läkemedel som behöver förvaras på särskilt sätt, till exempel kylvaror. Dessa läkemedel är ofta dyra och komplicerade för apoteken att hålla i lager. Även om endast fem procent av förpackningarna på marknaden är kylvaror så är dessa läkemedel så pass dyra att de motsvarar en fjärdedel av apotekens inköpsvärde.

–  På apoteksmarknaden verkar stora kedjor men också många enskilt drivna apotek. Egenföretagare lever ofta på små marginaler och enskilda läkemedel kan kosta upp mot 300 000 kronor. Att beställa hem ett läkemedel som kunden sedan inte hämtar ut kan i värsta fall orsaka konkurs för ett mindre apotek. Även de större kedjorna får idag ta den ekonomiska risken vilket i sin tur påverkar kunderna både gällande tillgänglighet till läkemedel och priser på vissa varor. Därför välkomnar jag verkligen denna utredning avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér, vdSverigesApoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070- 239 16 06