Riskgrupper på apotek bör kunna få särskild smittskyddspeng

Idag har Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter, i ett brev till regeringen, påtalat behovet av smittskyddspeng för anställda på apotek.

–  Apoteksanställda som tillhör riskgrupp är en särskild utsatt yrkesgrupp eftersom de dagligen möter sjuka människor i sitt arbete. I första hand erbjuds dessa personer arbetsuppgifter där de inte möter kunder i samma omfattning som vanligt. I flera fall är det dock inte möjligt säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Apotekskunderna uppmanas att hålla avstånd, använda ombud eller e-handel om de känner sig sjuka, men efterlevnaden är inte alltid den bästa. Därför är de apoteksanställda extra utsatta och bör prioriteras.

Smittskyddspengen bör gå till de som har en underliggande sjukdom som innebär att covid- 19 är extra farlig för dem.

– Vi vill att apoteksanställda i riskgruppen ska kunna stanna hemma från arbetet. Ersättningen måste ligga på en nivå som gör det möjligt att vara hemma, utan att drabbas av allvarliga negativa ekonomiska konsekvenser. Vi får in många samtal från oroliga medlemmar och frågan är viktig för oss, säger Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter.

Läs hela brevet här.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

070- 239 16 06

eller

 

Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter

070- 939 99 01