Sacomässan i Stockholm: Apotek är en framtidsbransch

När Sacomässan slår upp portarna i Stockholm är apoteksbranschen på plats för att träffa blivande studenter. I veckan presenterade Saco uppdaterad statistik över var jobben finns om fem år. Receptarier går fortsatt en ljus framtid till mötes, vad gäller möjligheterna att få ett jobb. De kommande fem åren kommer bristen på farmaceuter att bestå. Apoteksbranschen är på Sacomässan för att peka på möjligheterna att jobba i branschen.

– I hela Europa pågår en utveckling där apotekens verksamhet knyts allt närmare primärvården. Vi är en framtidsbransch för den som vill arbeta med vård, hälsa och välbefinnande. Efterfrågan på rätt utbildad personal till apoteken är redan idag stor och den kommer att öka ytterligare när stora personalgrupper snart når pensionsåldern. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är det viktigt att fler upptäcker att farmaceuten har många och varierande arbetsuppgifter och att det är omistligt för vårdkedjan att Sverige har engagerade och välutbildade läkemedelsexperter, som vill vara med och hjälpa människor till hälsa och välbefinnande. Allt för många blivande studenter har en vag uppfattning om möjligheterna och utmaningarna som finns. Det vill vi ändra på, säger Robert Svanström.

Antalet förstahandsansökningar till de farmaceutiska utbildningarna har under ett par år ökat. För Sveriges apoteksaktörer är det viktigt att fortsätta arbetet med att locka nya studenter till de utbildningar som är viktiga för apoteken.

– Att träffa blivande studenter är både kul och utmanande. Vi som bransch har tillsammans med facken och professionens organisationer ett ansvar att lyfta farmacin och säkra kompetensen på läkemedelsområdet, avslutar Robert Svanström.

Välkommen att besöka apoteksbranschens monter på Sacomässan, där farmaceuter från apoteken träffar studenter och pratar om vad yrket och utbildningen skulle kunna innebära för just dem.

För mer information, kontakta Robert Svanström:
070-52 11 256 eller robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se