Senap, saffran och en och annan farmaceutisk tjänst

I augusti skrev jag ett blogginlägg med rubriken ”En spännande höst”. Jag försökte då ringa in de områden som jag trodde skulle bli – eller fortsätta vara – viktiga för farmaceuter på apoteken. Men hur blev det?

 

Restnoteringar och fortsatt krisberedskap

Efter en period med ökad tillgänglighet till läkemedel under pandemin så ökar restnoteringarna igen. Trots att vi tillsammans med Läkemedelsverket har fått till bättre informationsutbyte och snabbare hantering av dispenser och licenser så är det många kunder som drabbas. Restnoteringarna kopplas ofta även ihop med andra beredskapsfrågor och ibland kan det vara svårt att hålla isär de olika utredningarna och uppdragen som pågår på området. Från apotekens sida ser vi ändå att vissa av lösningarna som behövs i kris även vore bra om de fanns på plats redan nu.

Farmaceutsortiment och re-förskrivning – kanske är vi snart där?

Ett farmaceutsortiment är något som vi önskat under många år. I Tidöavtalet som är grunden för den nya regeringens samarbete lyfts detta upp och vi har också haft positiva diskussioner med Läkemedelsverket om vad det innebär. Nästa område som vi hoppas på att myndigheter och politikerna tar tag i är det som vi kallar re-förskrivning. Det var också en av de saker som lyftes upp på Apoteksdagen som arrangerades i november (missade du den finns den att se i efterhand på apotekarsocieteten.se). Båda dessa förslag är exempel på åtgärder som skulle öka tillgängligheten till läkemedel – både i vardag och kris.

Uppskattad patientsäkerhetskonferens

För första gången någonsin arrangerade vi under hösten Apotekens Patientsäkerhetskonferens. Ett möte där farmaceuter med olika roller inom kvalitetsarbetet samlades för att försöka hitta lösningar på branschgemensamma problem. Förutom att det är slående vilken hög nivå vi redan har på patientsäkerhetsarbetet inom branschen så var det många givande diskussioner med flera bra förslag och många kontakter knöts för fortsatt arbete.

Farmaceutiska tjänster – fortsatt högt engagemang

Efter framgångarna med Inhalationsvägledning under våren har försöket med Apotekens Läkemedelssamtal startat på allvar. Branschens arbetsgrupp har lagt ner mycket arbete på att ta fram rutiner, utbildning och annat material. Därför känns det nu mycket roligt att se hur antalet samtal som genomförs rapporteras in i bra takt. Det kräver en liten extra insats men från de farmaceuter som deltar har fått många positiva rapporter om hur väl detta stämmer in med det farmaceutiska uppdraget på apotek.

Nu går vi in i de mer hektiska veckorna inför julen som också märks på apoteken. Förutom klassiska apoteksvaror i juletid som senap och saffran finns det många andra produkter som passar bra som julklappar. Men den bästa julklappen som ni som farmaceuter kan ge är ändå bra rådgivning som gör att en kund får en bättre läkemedelsbehandling.

God Jul!

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.