Sista rycket i en framgångssaga

Under de senaste 2,5 åren är vi många som arbetat intensivt med försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster. Utmaningarna har varit många men framförallt har vi tillsammans lyckats åstadkomma stordåd. Nu gör vi den sista insatsen under försöksverksamheten och hoppas på en snar fortsättning där farmaceutiska tjänster är verklighet i den ordinarie verksamheten.

Inhalationsvägledning som överträffade förväntningarna

Den först tjänsten som vi prövade i stor skala på apotek var Inhalationsvägledning. Det är en tjänst som finns i våra grannländer och vi studerade noggrant vad de hade gjort innan vi satte igång. Baserat på deras erfarenheter trodde vi att det var rimligt att de 150 apoteken under tre månader skulle kunna utföra 5 000 tjänster – men vi hade fel. Det blev hela 8 000 tjänster vilket visade på en stor efterfrågan. Mindre upplyftande – men samtidigt förväntat – var att nästan hälften av kunderna gjorde något fel i hanteringen sin inhalator. En litteraturstudie som Uppsala Universitet genomförde visade att den här typen av insatser får effekt på patientens hantering av sin inhalator.

Läkemedelssamtalen mer utmanande

Försöken med Apotekens läkemedelssamtal visste vi skulle bli mer utmanande. Dels skulle vi också genomföra en forskningsstudie för att ta reda på vilken effekt samtalen hade, dels var det en mindre patientgrupp som vi riktade oss till. Framförallt visade det sig att patienterna var mer ojämnt fördelade mellan apoteken vilket gjorde det utmanande att identifiera tillräckligt många patienter att fråga om de ville delta. Men av de 2 300 personer som tillfrågades svarade ändå över hälften ja till att både få ta del av tjänsten och att ingå i studien.

Inte riktigt i mål än

Nu är det ett halvår kvar innan TLV ska rapportera till regeringen hur försöksverksamheten har gått. Eftersom forskning tar tid kommer tyvärr inte resultaten från Läkemedelssamtalen att finnas med i den rapporten utan det kommer vi få komplettera med senare. Men det gör också att vi nu har chansen att fördjupa kunskaperna ännu mer under den sista projekttiden. 15 modiga farmaceuter kommer under den närmsta tiden rekrytera nya patienter som inte bara kommer få ta del av tjänsten utan där samtalen också spelas in och ska analyseras i forskningssyfte i efterhand. Detta är ett väldigt spännande projekt som vi hoppas ska ge oss mer information om hur samtalen ska utvecklas framöver. Vi har också en bit kvar i att rekrytera patienter till vår kontrollgrupp och de apotek som fortsätter med det har ett mycket viktigt uppdrag.

Vi lyckades tillsammans

Ni som har följt den här bloggen eller på annat sätt tagit del av utvecklingen under de här åren vet att det inte alltid varit en självklarhet hur vi skulle arbeta tillsammans i branschen eller tillsammans med myndigheter och andra intressenter. Men vi såg snabbt behovet av att hitta gemensamma arbetssätt för att lyckas med detta. Ett stort tack till alla er i arbetsgruppen, implementeringsledarna på apoteken, VD:ar och övriga chefer på våra medlemsföretag och inte minst alla farmaceuter ute på apoteken som med stort engagemang och intresse gjort detta möjligt.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.