Sjuksköterskors rekvisitionsrätt

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar för sjuksköterskors rekvisitionsrätt. Under våren 2023 skickade Läkemedelsverket ut ett första förslag på remiss som vi svarade på. Efter att myndigheten hanterat inkomna remissvar skickades ett reviderat förslag ut på remiss under hösten 2023 där Sveriges Apoteksförening återigen var en av remissinstanserna.

Sjuksköterskors rätt att rekvirera har under en period inte reglerats tydligt, trots att det är sjuksköterskor som sköter det mesta av rekvisition till vården olika läkemedelsförråd. Därför är det bra att detta nu åtgärdas så att apoteken har ett tydligt regelverk att följa. Föreskriften behöver samtidigt förtydligas ytterligare på några områden, t.ex. gällande rekvisition av narkotiska läkemedel.

Svaret på det första förslaget finns här.

Svaret på det reviderade förslaget finns här.