Skärpta kriterier för ”Välvald” 2023

Kriterierna för Välvald – apotekens guide för ökad transparens kommer att skärpas ytterligare. Styrelsen för Sveriges Apoteksförening har fattat beslut om reviderade kriterier för att receptfria läkemedel ska få loggan Välvald på apotek 2023.

Välvald är en världsunik guide till de receptfria läkemedel som tillverkas mer ansvarsfullt och vars företag är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete. Loggan finns i anslutning till de produkter som efterlever uppsatta kriterier på landets alla apotek.  Initiativet är ett branschgemensamt arbete och administreras av Sveriges Apoteksförening.

Sedan guiden lanserades 2021 har kriterierna redan vässats till en gång. Från början var kriterierna enbart på företagsövergripande nivå men inkluderar nu även krav på produktnivå kopplat till ansvarsfull tillverkning. De kriterier som träder i kraft 2023 innebär att krav på produktnivå kommer att följas upp genom stickprov. Detta i syfte att bland annat säkerställa att företagen de facto ställer krav om ansvarsfull tillverkning bakåt i leverantörskedjan för de läkemedel som ingår. Företagen måste även genomföra och dokumentera riskanalyser samt ombes svara på frågor gällande klimatpåverkan och transparens. Kriteriedokumentet har remitterats till externa intressenter och kommer att gälla från februari 2023 fram tills juni 2025.

 –       Välvald ska stegvis vidareutvecklas och vårt mål är det ska bli världens första hållbarhetsmärkning. För att nå dit måste läkemedelsföretagen bli mer transparenta med var och hur läkemedel tillverkas. Forskning visar att läkemedelsproduktion påverkar miljön negativt framför allt i länder som Kina och Indien där våra läkemedel ofta tillverkas. Men information om enskilda produkters tillverkning är inte publika. Samtidigt efterfrågar apotekens kunder hållbart producerade läkemedel säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening

Läs hela kriteriedokumentet för 2023 här.

 

För ytterligare frågor kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-2391606

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-6934545