SOAF ny medlem i Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening har fått en ny medlem i Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening (SOAF). SOAF är en samarbetsorganisation för många enskilda apoteksentreprenörer och har idag 15 medlemmar med totalt 21 apotek.

– Vi är mycket glada att SOAF valt att bli medlemmar i Sveriges Apoteksförening. SOAF bidrar med ett viktigt småföretagarperspektiv. Deras medlemskap betyder att branschorganisationen nu samlar, i princip, alla apoteksaktörer i landet. Då apoteksbranschen står inför stora utmaningar är det viktigt att vi kan tala med en röst gentemot myndigheter, beslutsfattare och media, säger Johan Wallér VD för Sveriges Apoteksförening

– Vi ser medlemskapet i Apoteksföreningen som det bästa sättet för oss att påverka branschens förutsättningar och medverka i apoteksbranschens utveckling framöver, säger Fredrik Skepp, ordförande i SOAF.

För mer information:

Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se
VD Sveriges Apoteksförening

Fredrik Skepp 073 324 03 40
fredrik.skepp@foxfarmaci.se
Ordförande SOAF


Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag som tillsammans driver cirka 1250 apotek över hela landet. Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.