Stor förbättring av öppettider på svenska apotek

PRESSMEDDELANDE
2010-09-06

Den nya apoteksmarknaden har medfört en dramatisk förbättring av öppettiderna på apotek i Sverige. Sedan apoteksomregleringen har det skett en ökning av öppettiderna med 850 timmar i veckan. 167 stycken apotek har förbättrat sina öppettider enligt nya siffror från Sveriges Apoteksförening.

– Dagens siffror visar på ett tydligt sätt det engagemang apoteksaktörerna har för att förbättra servicen gentemot kunderna. Genom nya satsningar har tillgängligheten för den enskilde förbättrats avsevärt. Människors vardag förenklas betydligt när de nu kan besöka ett apotek på tider som passar dem själva bättre, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

De nya siffrorna visar också att det sedan apoteksomregleringen öppnat 100 nya apotek runt om i Sverige.

– På mycket kort tid har antalet apotek i Sverige skjutit i höjden. Historiskt har Sverige haft ett mycket lågt antal apotek per invånare jämfört med resten av Europa. Sedan fler aktörer fått möjligheten att öppna apotek ser vi nu att klyftan minskar snabbt. Genom att möjliggöra för fler aktörer att öppna, driva och äga apotek skapas en dynamik som medför bättre service och större tillgänglighet för kunderna, avslutar Johan Wallér.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se