Stort behov av inhalationsvägledning på apotek

Under våren har det första försöket med farmaceutisk tjänst på apotek genomförts i Sverige. Försöket med inhalationsvägledning gick över förväntan och Sveriges Apoteksförening har nu tagit fram en rapport som beskriver försöket. Slutsatsen är att detta är en bra tjänst att genomföra på apotek då behovet är stort och det nu finns en bra modell som fungerar.

150 apotek från olika apotekskedjor, e-handelsapotek och fristående apotek har under tre månader erbjudit kunder vägledning för korrekt inhalation av läkemedel. Tjänsten inhalationsvägledning nådde nästan 8 000 kunder vilket var långt över målet på 5 000 genomförda tjänster. Det visade sig att nästan varannan kund också gjorde något fel som farmaceuten behövde korrigera.

– Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av tjänsten eftersom så många av kunderna gjorde minst ett fel, säger Fredrik Boström författare av rapporten och chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

I rapporten utvärderas försöket bland annat utifrån om tjänsten passar att utföra på svenska apotek, att tjänsten utförs på ett likartat sätt samt hur den uppfattades av farmaceuterna som utförde tjänsten. I sambandet med försöket tog apoteksbranschen också fram en införandemodell för tjänsten på apotek som också utvärderades. Tjänsten var uppskattad av farmaceuterna som deltog och vi fick höga betyg på utbildningsmaterialet och på det sätt vi genomförde försöket.

– Det är ett stort jobb som ligger bakom försöket – inte minst av alla farmaceuterna ut på apoteken. Men jag vill också lyfta upp den branschgemensamma arbetsgruppen som ligger bakom rutiner, utbildning och annat stöd som behövs. En viktig förutsättning har även varit det konstruktiva samarbetet som apoteken och TLV har haft säger Fredrik Boström.

Rapporten blir en del av underlaget till TLV i arbetet med att utvärdera om Farmaceutiska tjänster som finansieras av samhället ska införas i Sverige. I november startar nästa tjänst inom försöksverksamheten- Apotekens läkemedelssamtal – som är två coachande samtal för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling. Under försökstiden riktar sig tjänsten till kunder som har recept på läkemedel mot höga blodfetter.

Läs hela rapporten här.

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-5082741