Stort intresse för Apotekens Läkemedelssamtal

Mellan november 2022 och juni 2023 genomförde apoteken ett försök med den farmaceutiska tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal. 141 apotek deltog och 2 278 patienter tillfrågades om att få ta del av tjänsten och samtidigt delta i en forskningsstudie. Över hälften, 1200 stycken, tackade ja. Nu finns en rapport om genomförandet av försöket.

– Att fler än hälften tackade ja till att delta visar på ett stort intresse hos apotekens kunder för den här tjänsten. Det är i samma storleksordning som vi sett i andra länder där en liknande tjänst redan finns, säger Fredrik Boström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och den som författat rapporten.

Det visade sig att det blev en stor variation mellan apoteken i antal patienter som tillfrågades. Vissa nådde enbart få deltagare medan andra tillfrågade över 50 stycken. Detta beror troligen på patienter med nya läkemedel oftare besöker ett apotek nära en vårdcentral eller sjukhus. Rapporten visar också att försöken genomfördes med hög kvalitet och att farmaceuterna var mycket nöjda med försöket och tjänsten.

– Under nästa år kommer Uppsala universitet med ett flertal forskningsrapporter som följer upp försöket ytterligare. Jag hoppas att denna tjänst så småningom om kommer att införas på apotek runt om i landet och då till en bredare patientgrupp så som bland annat Norge, Storbritannien och Danmark redan har infört avslutar Fredrik.

Försöksverksamheten med Farmaceutiska tjänster är ett regeringsuppdrag som TLV genomför tillsammans med apoteksbranschen i ett policylabb. Det första försöket var Inhalationsvägledning som genomfördes under våren 2022 och nu har det andra försöket med Apotekens Läkemedelssamtal avslutats. Nu återstår utvärderingen från Uppsala Universitet samt förslag från TLV om hur regelverket och ersättningen till apoteken ska se ut. TLV kommer med nästa rapport från regeringsuppdraget i början av 2024. Sveriges Apoteksförenings rapport om försöket med Apotekens Läkemedelssamtal finns här.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut

Sveriges Apoteksförening / SA Service AB

Regeringsgatan 60

111 56 Stockholm

+46 70 508 27 41

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se