Strikt reglerad apoteksmarknad borgar för hög kvalitet

I dag har regeringen meddelat att de ger Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga eventuell välfärdsbrottslighet inom apoteksbranschen. Apoteksföreningen ser fram emot att samarbeta med Läkemedelsverket i deras uppdrag. Under de snart femton år som har gått sedan apoteksmarknaden omreglerades så har ett fåtal oegentligheter upptäckts och de aktuella apoteken har förlorat sitt apotekstillstånd. Det rör sig om en handfull apotek av 1 400 under femton år.

Apoteken kontrolleras och tillsyn utförs av flera olika myndigheter på olika vis (Läkemedelsverket, IVO, TLV och E-hälsomyndigheten). Det krävs ett tillstånd för att öppna ett apotek, särskilt godkända IT-system uppkopplade mot staten samt alltid minst en legitimerad farmaceut på plats för att få hålla öppet. En lång rad lagar och författningar styr verksamheten i detalj.

– Brottslighet kan smyga sig in överallt men det är mycket ovanligt i apoteksvärlden. Jag välkomnar att Läkemedelsverket ser över om det finns några kryphål i lagstiftningen som kan täppas till så att konkurrensen på marknaden fungerar på lika villkor för alla säger Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening

Apotek fungerar snarast som en kontrollfunktion gentemot oegentligheter och brottslighet i andra delar av välfärden. Ofta är det farmaceuter på apotek som upptäcker felförskrivningar och anmäler ”knarkläkare”. Problemet är att anmälningar till IVO ibland tar flera år och inte alltid leder någon vart. Detta upplever många apotek och farmaceuter som mycket frustrerande. Vi skulle vilja se snabbare processer hos IVO och strängare regler kring läkares förskrivningsrätt av narkotika.

 

För ytterligare kommentar kontakta

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se