Svenska apotek utmärker sig i hållbarhetsfrågor

 

Apotekens europeiska branschorganisation-PGEU har idag publicerat rapporten ”Best Practice Paper on Green and Suistainable Pharmacy in Europe”. Rapporten lyfter upp ett antal goda exempel på hur apotek i Europa arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor. På nästan alla områden ligger svenska apotek i framkant eller långt före sina europeiska kollegor.

PGEU uppmanar EU:s medlemsstater, EU-kommissionen och det europeiska läkemedelsverket (EMA) att samarbeta kring frågor om läkemedel och miljö. Som exempel vill PGEU att EU utvecklar kriterier för mer hållbar läkemedelsproduktion.

  • Flera av förslagen i rapporten är sådana frågor som vi i Sverige sedan länge har jobbat med på olika vis. Många förslag är viktiga att de drivs på europanivå, t.ex. att läkemedelsindustrin ska ta fram fler startförpackningar för att minska risken för felbehandling och mängden överblivna läkemedel. Den enskilt viktigaste frågan om vi vill se en mer hållbar läkemedelsproduktion är att införa miljökrav i GMP säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

De allra flesta exemplen på hur europeiska apotek arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor rör återlämnande av oanvända läkemedel på apotek. Sverige är här bland de bästa i klassen och samlar in mest oanvända läkemedel av alla länder som omnämns. Över 1 300 ton läkemedel återlämnas till apotek varje år i Sverige. Men vissa europeiska länder har mer utvecklade system där kommunerna eller staten står för kostnaden.

  • Här har vi något att lära av viss andra länder där staten eller kommunerna faktiskt finansierar och ansvar fullt ut för återlämnande av läkemedel på apotek säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

När Nederländerna tar upp exempel som att enskilda apotek använder cykelbud för att leverera hem läkemedel så finns flera svenska exempel på hur stora apotekskedjor och aktörer jobbar för helt fossilfria transporter och färre onödiga plastförpackningar.

  • Jag vill hävda att svenska apotek ligger långt före andra europeiska länder när det kommer till hållbarhet och att ta ansvar för läkemedels miljöpåverkan. Det beror dels på att vi i Sverige ligger lång före många andra länder inom hållbarhetsfrågor. Men det beror kanske även på att vårt system med ett fåtal stora apotekskedjor och en utbyggd e-handel underlättar för oss att ta stora kliv framåt. I många andra europeiska länder är det vanligare att apotek drivs enskilt säger Johan Wallér.

Sveriges nylanserade konsumentguide för ökad transparens- Välvald sticker ut i en europeisk jämförelse. Inget annat land är i närheten av att lyfta frågan om läkemedelsproduktions gentemot apotekens kunder. För några år sedan började svenska apotek att informera om att diklofenaks påverkar naturen negativt och bör användas med eftertanke. Inte heller denna typ av information eller medvetenhet syns på andra håll i Europa än. Men flera länder har uttryckt stort intresse för hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor på apotek i Sverige.

Läs hela rapporten ”Best Practice Paper on Green and Sustainable Pharmacy in Europe här.

 

För ytterligare information: 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070- 239  16 06

 

eller

Lisa Stern, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070 – 693 45 45