Svenskarna behöver påminnas om att överblivna läkemedel ska till apoteket

Kampanjer för att förmå medborgarna att lämna in överblivna läkemedel på apotek har effekt. För att upprätthålla en hög medvetenhet om detta behövs återkommande kampanjer. Det är en slutsats efter att svenska folkets kunskaper och inställning i frågan har undersökts.

Mellan den 19 mars och 16 april 2012 pågick en informationskampanj på landets mer än 1200 apotek. Budskapet var att alla överblivna läkemedel, receptfria såväl som receptbelagda, ska lämnas in på ett apotek. Om överblivna läkemedel lämnas tillbaka till apotek minskar inte bara eventuell miljöpåverkan utan risker för att läkemedel kommer på avvägar och utgör risk för exempelvis barn elimineras också. Kunskapen om detta anses generellt sett vara hög i Sverige.

Men kunskap är en sak – hur man agerar i praktiken kan vara en annan. Sverige är visserligen världsledande när det gäller återlämning av överblivna läkemedel till apotek. Ändå är det 25-30 procent av alla överblivna läkemedel som inte lämnas in till apotek.

Informationskampanjer av denna sort har positiv effekt på beteendet. Fler överblivna läkemedel lämnas in på apoteken, men efter ett tag återgår det hela till ”det vanliga”. År 2007 hade vi en återlämningsgrad på 73 procent, men våren 2011 hade den sjunkit till 69 procent. Efter vårens kampanj steg den till 75 procent.

– Att vi med gemensamma krafter kan öka insamlingen av överblivna läkemedel är mycket positivt. Erfarenheten visar att aktiv informationsspridning är avgörande och att vi bör kunna sätta en än högre målsättning i framtiden. Förhoppningsvis kan vi tillsammans hitta former för ett fortsatt samarbete för att öka kundernas kunskap om vikten att inte slänga läkemedel varken i soporna eller avloppet, säger Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening.

Kampanjen och undersökningen har genomförts tillsammans med LIF, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Vatten, Svensk Dagligvaruhandel, Föreningen för generiska läkemedel (FGL),
Läkemedelsdistributörsföreningen, Håll Sverige Rent och Avfall Sverige.

Mer information om kampanjen kan du läsa här

För frågor, vänligen kontakta

Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40