Sverige måste ställa krav på EU om läkemedel

I en debattartikel på Svenska Dagbladet 31/7 skriver Sveriges Apoteksförening att Sverige bör ta miljöhänsyn vid val av generiskt utbyte av läkemedel på apotek. Föreningen välkomnar att den svenska läkemedelsindustrin (LIF) vill se ett införande av miljöbedömning när staten köper in antibiotika men anser att Sverige kan göra mer än så.

– Vi kan och bör vara ett föregångsland genom att ställa hållbarhetskrav för läkemedel inom EU. Det är inte etiskt att vi i västvärlden får tillgång till billiga läkemedel på bekostnad av människor, djur och natur i andra delar av världen säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Den finns att läsa i Svenska Dagbladet – här.