Sveriges apotek och farmaceuter vill ta ett större ansvar och samarbeta med myndigheter angående coronaviruset

Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening har skickat in ett gemensamt brev till socialminister Lena Hallengren och berörda myndigheter angående apotekens och farmaceuternas roll i samband med coronaviruset. Till skillnad från andra länder har apoteken inte fått någon information om apotekens förhållningssätt idag och i händelse av en mer omfattande pandemi.

–  Vi är övertygade om att Sveriges drygt 1 400 apotek och över 5000 legitimerade farmaceuter kan bidra i större omfattning. Apoteken har en viktig roll och vi vill därför med detta brev sträcka ut en hand till regering och myndigheter om ökat samarbete säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

I nuläget är apoteken inriktade på att ge korrekt information om vad som gäller om man misstänker smitta och hur man söker vård. Apoteken är också tillgängliga via telefon och digitala kanaler där man dagligen svarar på frågor om läkemedel och egenvård. En viktig del i apotekens rådgivningsarbete är att kunna hänvisa till sjukvården när det behövs.

– Farmaceuternas kompetens och höga trovärdighet kan nyttjas för att ge råd och information, med syfte att begränsa smittspridningen i samhället. Farmaceuterna kan även hjälpa till med att lösa eventuella bristsituationer för att säkerställa att patienter får sin nödvändiga läkemedelsbehandling säger Ulf Janzon, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Apoteken använder idag allmänt tillgänglig information från myndigheterna och riktlinjer som den internationella farmaceutorganisationen FIP tagit fram i syfte att använda på apotek.

 

För ytterligare information:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

070-239 16 06

 

Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter

ulf.janzon@sverigesfarmaceuter.se

070- 939 99 01

2 comments on “Sveriges apotek och farmaceuter vill ta ett större ansvar och samarbeta med myndigheter angående coronaviruset

Comments are closed.