Sveriges Apoteksförening fortsätter som partner till Läkemedelskongressen

2015 gick Sveriges Apoteksförening in som partner till Läkemedelskongressen. Detta är en satsning och ett engagemang som föreningen fortsätter under 2016.

– Läkemedelskongressen samlar intressenter från både apotek, läkemedelsindustri, vård, myndigheter och politik och vi vill vara med att utveckla kongressen vidare. Vi ser det som en bra plattform för nätverkande och en möjlighet att bygga kunskap, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är exempelvis bra läkemedelsanvändning, ett effektivt nyttjande av den farmaceutiska kompetensen och utvecklingen av nya terapier högintressanta områden. Jag ser ett behov av att det finns en återkommande och naturlig plattform för att diskutera dessa frågor och lyfta upp de samhällsvinster som finns med ökat fokus på farmacin.

– Vid förra årets kongress samlade de apoteksinriktade seminarierna mycket publik. Jag ser det som en utmaning att kunna åstadkomma programpunkter också 2016 som väcker intresse och sätter apoteksfarmacins potential i ett brett perspektiv när det gäller läkemedelsanvändning, vårdeffektivitet och hälsa, avslutar Robert Svanström, som representerar Sveriges Apoteksförening i kongressens programkommitté.

Läkemedelskongressen arrangeras av Apotekarsocieteten i samarbete med Sveriges Apoteksförening, LIF, SwedenBio och från och med 2016 också Sveriges Farmaceuter.

Läkemedelskongressen 2016 går av stapeln i Stockholm 8-9 november.

För mer information:
Robert Svanström
070-52 11 256
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se