Sveriges Apoteksförening medlem i PGEU

Mr Filip Babylon, President PGEU och Mr John Chave, Sercretary General PGEU

Bruges, Belgien tisdag 15 juni 2010

Sveriges Apoteksförening har idag blivit invalda i den Europeiska apoteksorganisationen PGEU

PGEU har som medlemmar nationella apoteksföreningar från samtliga EUs medlemsländer samt Norge och Schweiz. Huvuduppgifterna är att att påverka EUs institutioner i samtliga frågor av intresse för apoteksverksamheten i Europa och att positionera apoteksverksamheten som en del av hälso- och sjukvården.