Sveriges Apoteksförening rekryterar hållbarhetsexpert

Sveriges Apoteksförening har anställt Theres Tjärnberg som projektledare för hållbarhetsfrågor på apotekens branschförening.

Theres har bred erfarenhet inom hållbarhetsområdet bland annat från konsultbolaget WSP och Region Uppsala. Hennes fokusområden har varit hållbar verksamhetsutveckling, supply chain och läkemedel.

Flera av våra medlemmar har under många år arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor och under senare år har vi även gemensamt i branschen arbetat med frågor om läkemedel och miljö. Det är nu dags att strukturera upp detta branschgemensamma arbete ytterligare. Med Theres på plats så kommer vi att lägga ytterligare fokus på detta viktiga område säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Theres kommer att arbeta på 50 procent åt föreningen med branschgemensamma hållbarhetsfrågor. Resterande tid arbetar hon som hållbarhetsstrateg på Apotek Hjärtat.

Det känns väldigt spännande att komma in i apoteksbranschen som är så konsumentnära. Apoteken får allt fler frågor från kunderna om hur läkemedel påverkar miljön och apoteken känner ett ansvar att kunna svara på detta. Mitt huvuduppdrag kommer att vara att hjälpa apoteksbranschen att öka kunskapen kring hållbarhet och miljö samt hur vi ska kunna bistå och vägleda apotekens kunder säger Theres Tjärnberg.

För ytterligare frågor kontakta:

Theres Tjärnberg

Tel: 076- 695 04 27

theres.tjarnberg@sverigesapoteksforening.se

eller

Johan Wallér

Tel: 070- 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se