Remisvar till Läkemedelsverket angående föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Idag har Sveriges Apoteksförening lämnat svarat på remiss angående Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Apoteken  har svårt att hinna implementera de sent aviserade föreskriftförändringarna. De bör därför inte införas med så kort varsel. Sveriges Apoteksförening anser också att det finns brister i konsekvensutredning som Läkemedelsverket har gjort. Läs hela remissvaret här.