Tillgänglighet till vaccin på apotek ökar i Europa -Sverige halkar efter

Allt fler europeiska länder växlar upp tillgängligheten till vaccinering på apotek. Senast i raden är Frankrike där nu apotekens farmaceuter efter utbildning får både ordinera och ge flera olika typer av vaccin. I över ett decennium har apotek i Storbritannien, Irland och Portugal vaccinerat. Under pandemin fick allt fler länder upp ögonen för att apoteken är en utmärkt kanal för vaccinering, t.ex. Tyskland, Belgien och Italien.

Apoteken har en förmåga att nå grupper som annars inte vaccineras eftersom de finns väl utspridda i bostadsområden. De generösa öppettiderna och välutbildad personal gör apoteken till lämpliga vaccinationsställen säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Forskningsstudier från både Tyskland och Italien visar att befolkningen är mycket nöjda med att gå till apotek för att bli vaccinerade.

Sverige måste följa med denna europeiska trend. Idag får apotekens egna personal varken ordinera eller administrera vaccin, därför har vissa apotek i begränsad skala inlett partnerskap med vårdgivare.

Socialstyrelsen behöver få i uppdrag att se över regelverket så att även apotekens farmaceuter får vaccinera. Vi får inte riskera att komma efter varken när det gäller covidvaccin eller andra vaccin t.ex. mot säsongsinfluensa  avslutar Johan Wallér.

Läs rapporten Vaccination på apotek- en möjlighet för Sverige för ytterligare information om hur det bör gå till här.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér

tel 070 -239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se