TLV föreslår inhalationsvägledning på svenska apotek

Idag har Tandvårds- och Läkemedelsverket, TLV, lämnat en rapport där de föreslår att regeringen går vidare med att införa den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning på apoteken. TLV konstaterar att tjänsten leder till bättre inhalationsteknik och att apoteken kan genomföra den med god kvalitet både i e-handel och på fysiska apotek. Apoteken föreslås ersättas för arbetet med lite mer än 100 kronor per tjänst.
– Det är en milstolpe i utvecklingen av farmaceutiska tjänster på apoteken att vi nu har ett konkret förslag som politikerna kan arbeta vidare med. Farmaceuterna på apoteken i Sverige är en underutnyttjad resurs och den här typen av tjänster finns sedan lång tid tillbaka i flera andra länder, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som lett branschens arbete med farmaceutiska tjänster.
Inhalationsvägledning var en del i försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster som TLV har genomfört tillsammans med apoteksbranschen i ett så kallat policylabb. Under försöket fick 8 000 apoteksunder ta del av tjänsten. Det visade sig under försöket att nästan varannan gjorde något fel med sin inhalator vilket visar på ett stort behov. Apoteken har också genomfört försök med tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal som just nu utvärderas av forskare från Uppsala Universitet. Det regelverk som TLV föreslår kan även användas för att införa den tjänsten om den visar sig effektiv för patienterna.
– Det har varit en fantastisk arbetsinsats ute på alla de apotek som ingått i försöksverksamheten – både för inhalationsvägledning och Apotekens Läkemedelssamtal. Förutom att genomföra själva tjänsten har farmaceuterna rekryterat patienter till forskningsstudierna och även själva svarat på enkätfrågor och på andra sätt bidragit till att vi har kommit så här långt. Nu är vi redo för nästa steg och har en plan klar för ett bra införande, avslutar Fredrik.
TLV:s rapport till regeringen finns att läsa här.

 

Mer information:

Fredrik Boström
070-5082741, fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se