Utnyttja farmaceuternas kunskap

I februari publicerade TLV den andra delrapporten över försöket med farmaceutiska tjänster i Sverige. I rapporten konstateras att tjänsten inhalationsvägledning genomfördes med hög och jämn kvalitet och att en sådan tjänst är positiv för patienterna. Även om vi som har arbetat med försöket verkligen är övertygande om fördelarna med farmaceutiska tjänster känns det bra att vi får det bekräftat. Förhoppningsvis kan våra erfarenheter även användas av övriga professioner för att förbättra läkemedelsanvändningen trots att det för tillfället mest är kritiska röster som hörs.

Utveckling av farmacin – inte sjukvården

Det som är bakgrunden till projektet är att felaktig läkemedelsanvändning kostar samhället stora summor varje år och insikten att apoteken kan bidra bättre än idag. Det som gör i projektet är att utveckla rådgivningen på apotek så att den leder till ännu bättre läkemedelsanvändning. Även övrig hälso- och sjukvård kan bidra med egna lösningar på problemet och vi kan säkert också få synergieffekter om vi också kan samarbeta mer. Det handlar inte om antingen eller utan både och men i projektet med farmaceutiska tjänster är det fokus på apoteken. Därför är det när vi utvärderar vårt projekt mest relevant att följa upp om en insats på apotek leder till bättre resultat jämfört med en normal expedition och rådgivning så som den sker idag. 

Apoteken är ett bra komplement

När vi i försöket med inhalationsvägledning konstaterar att ungefär hälften av alla kunder gör fel är det inte ett tecken på att vården inte arbetar med detta utan att det arbetet inte räcker. Vi ser att astma- och KOL-mottagningar behövs inom primärvården och vår tjänst är inte något som ka ersätta det. Upprepningar av instruktionerna är något som behövs och om vi på apoteken kan ge ännu bättre rådgivning idag så kan vi stärka varandra och framförallt patienten. På samma sätt så är tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal inte något som ersätter att läkaren berättar om varför medicineringen är viktigt utan det är ett komplement utifrån apotekens och farmaceutens perspektiv. 

Farmaceuter är experter på apoteksjobb

Farmaceuter är inte bara experter på läkemedel utan även på hur de används och hur de påverkar våra kunders vardag. Projektet med farmaceutiska tjänster stärker denna förmåga och stöttar med konkreta sätt att arbeta på. På apoteken möter vi kunderna relativt nära deras egen vardag och det har vi utnyttjat i framtagandet av tjänsterna, t.ex. att det är kunden som visar hur den inhalerar. Som stöd till farmaceuterna har vi i utbildningarna tagit med kunskap från vården om hur behandlingen vanligtvis ser ut och varför. Men den avgörande delen är det som är farmaceutisk erfarenhet kring vilka fel som upptäcks och vilka frågor som finns hos kunderna tillsammans med den breda kunskap som farmaceuterna har om hur man stöttar kunderna. Den kunskap som vi nu samlar på oss i och med projektet borde vara högintressant för övriga inom hälso- och sjukvården. För i slutändan vill vi uppnå samma sak – en bättre läkemedelsbehandling.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.