Utvärdering av Seniorveckan 2019 – Stäng signalen!

Utvärdering av apotekens seniorvecka med tema ”Stäng signalen!”

För andra året i rad genomförde alla landets apotek i våras en gemensam satsning i form av seniorvecka. Under veckan erbjöds alla kunder som är 75 år och äldre en analys med apotekens elektroniska expertstöd. En utvärdering av veckan har nu genomförts och sammanfattas i rapporten Utvärdering av seniorveckan 2019.

Syftet med den årliga temaveckan är att stimulera användningen av systemet EES och då framförallt i den valda kundgruppen 75 år och äldre. Genom en ökad EES-användning får fler kunder del av en analys vilket bör förbättra läkemedelsanvändningen.

  • För att ytterligare förbättra läkemedelsanvändningen valdes temat ”Stäng signalen!” för Seniorveckan 2019. En stängd signal visar att en åtgärd har vidtagits – en åtgärd som då får effekt hos kunden säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening som har ansvarat för projektet.

Under Seniorveckan 2019 ökade användningen av EES både för totalpopulationen och för fokusgruppen och branschen slog rekord i användningen av systemet. Nästan 240 000 slagningar genomfördes under veckan varav 77 500 slagningar gjordes för kunder som var 75 år och äldre. Däremot stängdes endast knappt 8 % av signalerna för målgruppen. Tidsbrist angavs som den vanligaste orsaken till att signaler inte stängdes.

 

 

För ytterligare frågor kontakta:

 

Fredrik Boström

chefsfarmaceut

+46 70 508 27 41
fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se