Är det dags för farmaceuter att börja vaccinera på apotek?

Coronapandemin har lett till att världen inom kort behöver se över sin möjlighet att vaccinera så många som möjligt så smidigt som möjligt. Chefsfarmaceut Fredrik Boström ställer frågan om det är dags att utbilda farmaceuter så att de kan vaccinera på apotek.

 
 
Den pågående pandemin har ökat medvetenheten om vilken viktig roll vaccin spelar i människans och samhällets förmåga att klara av smittsamma sjukdomar. Eftersom Covid-19 i vissa avseenden också påminner om influensa – många kan drabbas men de som främst riskerar att avlida är äldre och med bakomliggande sjukdomar – så har framförallt vaccinering mot just influensan lyfts upp. Att skydda riskgrupperna mot influensan ses som extra viktigt både för att avlasta vården ytterligare och för att åtminstone minimera ett av de hot som våra äldre står inför. Stora insatser pågår därför över hela världen för att öka vaccinationsgraden mot influensa.

Farmaceuter viktig del i ökad vaccinationsgrad

Vaccinationsgraden i Sverige är hög. Framförallt gäller det de nationella vaccinationsprogrammen riktade till barn men även när det gäller influensavaccinering har Sverige historiskt lyckats bra. En förklaring till detta kan vara den möjlighet som finns för sjuksköterskor att ordinera vaccination. Vaccineringen kan göras effektiv utan att ta läkarresurser i anspråk. I flera andra länder krävs fortfarande större inblandning av en läkare i ordinationen av vaccin. Men nyttan i att låta andra professioner delta i vaccineringen av befolkningen har på sistone lett till att det i flera länder numera är vanligt att farmaceuter på apotek vaccinerar. När influensavaccineringen drog igång i Danmark och Storbritannien nu under hösten slogs direkt rekord i antalet stick utförda av farmaceuter på apotek och rapporter kommer från de flesta europeiska länder att farmaceuter numera är en viktig del i att öka vaccinationsgraden i samhället, t.ex. Norge där farmaceuter i år fått rätt att ordinera vaccin till patienter. Det är en utveckling som skett under lång tid men som accelererat som en följd av Covid-19. Men hur ser det ut i Sverige?

Läget i Sverige

Vaccinering har utförts på svenska apotek under de senaste åren. Till skillnad från många andra länder är det dock inte farmaceuter som sätter sprutan utan sjuksköterskor. Apoteken samarbetar med vårdgivare som sköter det mesta av det praktiska arbetet och ser till att det finns journalsystem, rätt kompetens och rutiner. Den största delen av den vaccinering som erbjudits har varit sådan som patienten själv har betalat. En stor del har varit vaccinering mot TBE men även en hel del vaccinering inför utlandsresor. Influensavaccinering har också ingått i erbjudandena men det är endast i ett fåtal regioner som apoteken har kunnat erbjuda detta kostnadsfritt till riskgrupper. Det bygger på att regionerna använder sig av externa utförare i form av vårdval för vaccinering. Så apotek är ett ställe dit man kan gå för att vaccinera sig men farmaceuter vaccinerar inte. Och då kommer vi till frågan – vill vi att även farmaceuter ska vaccinera?

Hanterbar vidareutbildning

Farmaceuter är hälso- och sjukvårdspersonal med bred kunskap om sjukdomar och läkemedelsbehandling – inklusive immunologi och vaccin. Det krävs inte alltför stor vidareutbildning för att farmaceuter skulle kunna ordinera och vaccinera patienter för en rad olika sjukdomar. Farmaceuter finns redan på apoteken medan sjuksköterskorna som används idag behöver rekryteras specifikt för detta uppdrag. Apoteken har redan en effektiv distribution av läkemedel, inklusive vaccin som ofta måste kylförvaras. Fler händer som vaccinerar på fler platser gör att vårdens resurser kan användas mer effektivt. Ur samhällets perspektiv borde det vara en självklarhet att ge apoteken större uppdrag i att förbättra folkhälsan och ett specifikt sådant område är vaccinering. Och med ett sådant uppdrag så är jag övertygad om att farmaceutkåren kommer att ta sitt ansvar – precis som apoteken kommer att göra. Med farmaceuter som vaccinerar blir apoteken en ännu tydligare del av Sveriges hälso- och sjukvård.

Fredrik Boström
Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad han vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.