Vaccinera mera!

Vaccinen mot Covid-19 togs fram på rekordtid och innebär att vi nu kan börja se slutet på den akuta fasen av pandemin. Men vaccin och vaccinering är samtidigt något som debatteras ur många aspekter. Vilken roll spelar farmaceuter och apotek i detta?

 

Vaccin har sedan lång tid tillbaka ett litet men högljutt motstånd i det svenska samhället. I andra länder finns ett mer utbrett motstånd men vaccin har i stort blivit accepterat utifrån de stora hälsoeffekter som det faktiskt har. Många av de sjukdomar som tidigare ledde till sjukdom och död är numera ovanliga – framförallt här hos oss i Sverige och andra rika länder – tack vare vaccin. Att man ser dessa effekter beror på att det är tillräckligt många som vaccinerar sig. Samma sak gäller vaccin mot Covid-19 – vi behöver se till att tillräckligt många tar vaccinet.

Många frågor om vaccinerna

Sverige har generellt en hög vaccinationsgrad. Detta trots att vaccination i Sverige bygger på frivillighet. Frivilligheten bygger i sin tur på att varje enskild person kan göra ett välinformerat val. Men de nya vaccinerna skapar många frågor. Flera av de första vaccinerna bygger på en nyare teknik. Snabbheten i framtagandet oroar också många. Erfarenheterna från vaccinationerna mot svininfluensan där den ovanliga biverkningen narkolepsi ändå drabbade många unga eftersom så många vaccinerades finns också med när vi tänker på vaccin. Oron och  osäkerheten riskerar att sänka viljan att vaccinera sig och därför är det viktigt att det finns korrekt information som är lätt att ta till sig.

Snabbt men säkert

Det stämmer att det är nyare teknik som används och att framtagande har skett rekordsnabbt. Men tekniken var under utveckling redan före Covid-19 började spridas och den stora smittspridningen har i utvecklingen av vaccin inneburit att det gått snabbare att nå de resultat som behövs för att visa effekt. De studier som har gjorts har varit stora sett till vanliga vaccinstudier och de har följt de normala processerna för utvärdering och godkännande – med undantaget att de fått snabbare behandling av myndigheterna. Ur den perspektivet blir snabbheten ännu mer imponerande – man har gått i mål utan att behöva sänka säkerhetskraven.

Vem ska vaccineras?

Vaccin får två effekter – dels minskar riskerna för den som är vaccinerad och dels minskar riskerna för alla om många är vaccinerade. Så länge tillgången på vaccin är begränsad så får man den bästa effekten av att vaccinera de som har störst risk att bli riktigt sjuka eller avlida. För att få en rejäl effekt på smittspridningen krävs en massvaccinering. Än så länge är vi inte där i Sverige men senare i vår kommer det vara viktigt att motivera även dem med låg risk för att vi ska nå den effekt som behövs. Det kan vara lite svårt att kommunicera kring detta eftersom dessa personer för tillfället får beskedet att de inte är prioriterade för vaccination.

Apotek och farmaceuter spelar en viktig roll

För att ytterligare öka viljan till vaccination mot Covid-19 diskuteras en större kampanj men i avvaktan på det så vänder sig många med frågor till apoteken. Även om apoteken inte kommer vara inblandade i själva vaccineringen – vilket vi hade önskat – så är det en självklarhet att med den kunskap som farmaceuterna har bidra till att målen om en tillräckligt hög vaccinationsgrad nås. Vaccin är ett godkänt läkemedel och det ingår i apotekens uppdrag att lämna information och råd om dessa. Det handlar inte om att tvinga någon som inte vill att vaccinera sig utan att med hjälp av korrekt information skapa så hög motivation som möjligt.  Och alla på apoteken som kan ta sprutan ska givetvis göra det när erbjudandet kommer!

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.