Vad är egenvård?

På ett svenskt apotek är begreppet egenvård till största delen liktydigt med det sortiment som säljs utan recept – med eller utan rådgivning. Egenvård är samtidigt en term för all behandling – även med receptbelagda läkemedel – som en patient genomför på egen hand. Vad som är egenvård och vad som är vård som utförs av eller med stöd av någon annan är en glidande skala och även apoteken rör sig på den skalan.

 

Receptfrihet och tillgänglighet till läkemedel

Samhället har valt att begränsa tillgängligheten till de flesta läkemedel, det är potenta produkter där de positiva effekterna måste vägas mot biverkningar. Nackdelen med att begränsa tillgängligheten är att människor som behöver läkemedel kanske inte får dem eller att det är onödigt kostsamt med vårdbesök och recept. Receptfria läkemedel är ett sätt att öka tillgängligheten men ni som följer den här bloggen har också redan hört om farmaceutsortiment som underlättar tillgången till läkemedel på ett säkert sätt.

Farmaceuter som förskrivare

För en vecka sedan hade jag förmånen att få besök av farmaceuter från Skottland där det finns flera spännande grepp: ”Pharmacy First” och ”Prescribing Pharmacist”. Det första kan beskrivas som mer strukturerad form av den svenska rådgivning i egenvården och om farmaceuten rekommenderar ett läkemedel inom ramen för detta så ersätts det inom förmånssystemet. Det andra begreppet är precis vad det låter – farmaceuter som efter en undersökning av vissa enklare sjukdomstillstånd kan skriva ut ett recept. Dessutom finns det ett mellansteg som påminner om det vi kallar farmaceutsortiment där farmaceuten följer ett tydligt protokoll innan ett läkemedel kan lämnas ut.

Ekonomi och förmånssystem påverkar

I Skottland ingår ett läkemedel som skrivs på recept i förmånen och därför går många i onödan till sin läkare för att slippa betala för läkemedel på apoteket. I Tyskland hade man ett liknande problem och ökande kostnader för receptfria läkemedel. Där var lösningen att införa något som man kallar ”gröna recept” samtidigt som många receptfria läkemedel uteslöts ur förmånen. Läkarna kunde fortsätta skriva ut recept till sina patienter samtidigt som patienterna fick betala kostnaden för läkemedel själva. I Skottland har man valt att styra om fler kunder till apoteken men se till att patienterna inte drabbas av högre kostnader och i Tyskland har man gjort tvärtom. I båda fallen ser man ändå en besparing för samhället – ökad tillgänglighet till vården respektive lägre kostnader för läkemedel.

Egenvård oavsett receptstatus på apotek

Vissa receptfria läkemedel kräver stor kännedom om både sjukdom och behandling samtidigt som en del receptbelagda läkemedel är enkla att använda. Via egenvårdsrådgivning på apotek kan kunden få mycket stöd medan ett recept som förnyas flera gånger utan läkarbesök kan innebära att patienten får klara sig på egen hand. Det som ovan exempel visar är att receptbeläggning och den starka kopplingen till en åtskillnad mellan vård och apotek inte behöver vara det bästa och mest effektiva sättet att balansera tillgänglighet och säkerhet. Ett farmaceutsortiment, vaccination på apotek och en utveckling av flera hälsotjänster gör att vi kan börja se egenvård som något som även på svenska apotek är skiljt från produktens status. Istället kan egenvård bli något som farmaceuterna stöttar sina kunder med – oavsett om rådet om egenvård kommer från vården eller från apoteket, om det är en läkare eller farmaceut som rekommenderar en produkt samt om den skrivs på recept eller inte.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.