Vad är en farmaceutisk tjänst?

Strax före jul kom en efterlängtad nyhet – regeringen ger TLV i uppdrag att starta en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst. Det är något som apoteksbranschen önskat under lång tid, men vad är egentligen en farmaceutisk tjänst?

 

Apotekens grunduppdrag i Sverige är att tillhandahålla läkemedel, ge individuellt anpassad information och råd samt utföra och informera det generiska utbytet. Utöver det är apoteken fria att tillhandahålla andra produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. Många produkter som säljs på apoteken är läkemedels- eller vårdnära som medicintekniska produkter andra är mer traditionella apoteksvaror som senap och slutligen finns ett sortiment som drar mer åt skönhet än åt hälsa. På samma sätt kan apoteken erbjuda tjänster där vissa är mer vårdorienterade som vaccinationer och andra ligger inom helt andra områden som öronhåltagning.

Tjänster är grunden på apoteken

Även om apoteken får sina intäkter genom att sälja läkemedel så är apoteksverksamhet att betrakta som en tjänst. En egenvårdsrådgivning innebär att apotekspersonalen försöker lösa kundens behov och kan sluta med en rekommendation att uppsöka vård eller förslag på läkemedel eller andra produkter. En receptexpedition är en tjänst som omvandlar förskrivarens intention till en praktiskt genomförbar läkemedelsbehandling. Och det är inte alltid som det innebär en försäljning av en produkt – ibland kan besöket på apoteket innebära att ett läkemedel i slutändan sätts ut.

Farmaceutiskt innehåll

I min definition av en farmaceutisk tjänst är ligger att det ska vara ett farmaceutiskt innehåll i tjänsten. Det innebär att det ska finnas en koppling till det farmaceutiska kunnandet, lite förenklat handlar det om läkemedel och läkemedelsanvändning. När det utförs på eller av ett öppenvårdsapotek så är det också viktigt att det handlar om en tjänst som innebär en överföring av kunskap till eller att man uppnår resultat hos en privatperson. Oftast kommer en sådan tjänst att utföras av en legitimerad farmaceut men det är inget krav. Ett exempel är digitala tjänster där innehållet tas fram av farmaceuter men där själva konstruktionen av tjänst och gränssnitt bäst görs personer kunniga inom IT och design. Men även andra yrkesgrupper kan utföra en farmaceutisk tjänst – det handlar främst om innehållet.

Grunduppdrag och nya tjänster

Det uppdrag som TLV fått rör tjänster ”utöver” grunduppdraget. Som jag varit inne på i tidigare blogginlägg är rådgivningsdelen av grunduppdraget lite ”luddig”. Det gör det svårt att dra en tydlig gräns mellan råd och information som krävs för en säker läkemedelsbehandling och en tjänst med en fördjupad rådgivning som ger en bättre läkemedelsbehandling. En lösning är att ”tjänsten” är något som görs vid ett annat tillfälle – som en uppföljning på telefon en vecka efter att medicineringen startat. En annan är att tjänsten innehåller moment som inte vanligtvis utförs som att kunden visar hur den använder sin inhalator. Det är troligtvis här vi kommer att börja arbetet med farmaceutiska tjänster – som något klart avgränsat från nuvarande verksamhet, kanske till en viss patientgrupp. Men ser vi bra resultat är det något som vi kommer erbjuda alla kunder och som en del av det normala utbudet på apotek. På så sätt blir ”en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst” startskottet på en utveckling av tjänsten apotek.

 

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.