Vägen till framtidens apotek

Pandemin innebar att digital vård och e-handel ökade markant. Apotekens verksamhet har inte varit opåverkad av förändringarna i omvärlden. Hur ska framtidens apotek se ut och hur mycket kan vi själva påverka utvecklingen?

 

I vår senaste branschrapport har vi ett avsnitt om framtidens apotek där vi försöker sia om utvecklingen på lite längre sikt inom apoteksvärlden. Mycket av utvecklingen drivs av händelser i omvärlden men vi behöver också fundera på hur vi kommer dit vi vill som farmaceuter.

Utveckla apotekens kärnverksamhet

Det största utvecklingsarbetet bör vara inom och i anslutning till grunduppdraget. Vår årliga EES-vecka är ett sådant exempel som både ökat användningen av Elektroniskt Expertstöd (EES) och utvecklat hur det används.  Steg för steg förbättrar vi på så sätt kundmötet. Satsningen på farmaceutiska tjänster är något som förändrar apoteken på sikt och här ser vi kanske mer av en revolution med nya moment som inte görs idag. Men utvecklingen sker fortfarande inom den farmaceutiska kompetensen. Utmaningen är att den ersättning som apoteken får för sitt arbete idag inte gör det möjligt att låta kundmötet ta längre tid. Det är därför som samarbetet med TLV i ett policylabb är ett bra sätt att arbeta så att ersättningsfrågan inte tappas bort.

Nya uppdrag för farmaceuter

En utveckling av farmaceutrollen kan innebära att det kommer till nya arbetsuppgifter som inte görs idag. Det är normalt att nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner i de flesta yrken. Vissa av de saker som diskuteras är något som idag utförs av andra kategorier inom hälso- och sjukvården. En sådan sak är vaccinering där apoteken är ett bra ställe att få sin spruta på – men där det inte är farmaceuter som ordinerar och sticker patienten. Att flytta uppgifter mellan olika yrken kan vara kontroversiellt och väcker även frågan om var satsade resurser gör störst nytta. Men hade farmaceuter på apotek i Sverige kunnat vaccinera så hade det underlättat för patienterna under covid-vaccineringen.

Systemförändringar är svåra

Den utveckling som är svårast att få till är den som innebär att många olika instanser måste samverka och där hela systemet behöver förändras. En sådan sak är införandet av Nationella Läkemedelslistan som inte bara är en teknisk utveckling utan gör att hela synen på vad en ordination, ett recept och en expedition är behöver förändras. Så förutom att det är en uppsjö av IT-system som måste anpassas så måste arbetssätt hos vård och apotek ändras. Dessutom finns det regelverk som inte hänger med i förändringen. Här behöver vi hitta sätt att ändra systemet stegvis och utnyttja möjligheterna som tekniken ger. En sådan förändring är en ny syn på giltighetstid på recept där vi föreslagit möjligheten att expediera en mindre förpackning trots att receptet gått ut.

Nya perspektiv och förväntningar

Det som samhället förväntar sig av apoteken ändras och det behöver vi förhålla oss till. Kundernas önskemål om att få veta att deras läkemedel är producerade på ett hållbart sätt har lett fram Välvald som guidar konsumenten inom det receptfria sortimentet. På receptsidan hoppas vi att försöket med en miljöpremie inom periodens-vara-systemet kommer leda till större ansvarstagande från leverantörerna. Att kunna få snabba leveranser och kommunicera enkelt med apotek och vård via digitala kanaler är också ett tydligt kundönskemål. Men vi måste också vara öppna för att det kommer andra önskemål om vad apotek ska vara i framtiden. Det är det som gör det så utmanande att spana in i framtiden – men också det som gör det så spännande!

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.