Välkommet förbud mot läkemedelsavtal

– En viktig anledning till att vi har en nationell hantering av prissättning på läkemedel är att alla patienter i hela landet ska garanteras likvärdighet i sin vård. Lokala avtal med ekonomiska belöningar ska inte locka vården att låta sig påverkas i sin medicinska bedömning. Det skulle leda till att en viss behandling är tillgänglig i en del av landet, men inte i en annan. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar till TLV:s beslut att förbjuda prisöverenskommelser mellan landsting och läkemedelsbolag.

– Det är mycket bra att TLV är tydliga med vilka regler det är som gäller för prissättning av läkemedel. Den osäkerheten som skapades efter Region Skånes agerande med Cimzia har inte varit bra för vare sig landstingen, patienterna eller apoteken.

Det var i mitten av 2012 som Sveriges Apoteksförening anmälde Region Skånes avtal med Cimzias tillverkare UCB Pharma, efter att det uppdagades att Skåne försökt ge apoteken direktiv att sluta med parallellimport av läkemedlet.

– Det är viktigt för patienterna att hanteringen av deras läkemedel är transparant. Man ska kunna vara säker på att den terapi som läkaren tycker är bäst för den enskilde patienten också är den som används. Det är också viktigt för apoteken att veta vilka spelregler som gäller och att landstingen inte plötsligt, utan dialog och stöd i lagen, kan ändra förutsättningarna.

– TLV:s beslut är en tydlig signal till landstingen att vara transparenta och inte försöka kringgå regelverket. Läkemedelsbranschen har under årtionden framgångsrikt arbetat för att motverka ekonomiska belöningar till läkare som förskriver ett visst läkemedel. Samma principer måste naturligtvis gälla även för landstingen, säger Johan Wallér.

För mer information;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40